Pótfelvételi a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán

 A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola pótfelvételit hirdet teológus (nappali/levelező/civil), osztatlan egyszakos hittanár (nappali/levelező), kántor (nappali), hittanár-nevelő tanár mester szakra és részismereti képzésre, melyre jelentkezni augusztus 31-ig (hétfő) lehet. Jelentkezési lap Főiskolánk honlapjáról tölthető le: http://www.atanaz.hu/?q=node/167

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot kitöltve a csatolandó dokumentumokkal együtt küldjék el Főiskolánk címére. 

A fentebb felsorolt szakokra jelentkezetteknek a felvételi szemptember 5-én, szombaton 9:00 órától kezdődik. 

A hitoktatás iránt érdeklődő pedagógusok figyelmébe!

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 2015 szeptemberében teológiai részismereti képzést indít levelező rendszerben. 

Mi a célunk?

Az a meggyőződés vezet minket, hogy katolikus felsőoktatási intézményként a katolikus hitoktatás ügyét elsősorban diplomás hittanárok képzésével tudjuk szolgálni.

 

Kiknek és miért ajánljuk?

Mindazoknak, akik

1. pedagógus diplomával rendelkeznek és
2. a hittanári DIPLOMÁT megszerezve
3. szeretnének bekapcsolódni a katolikus hit iskolai oktatásába.

Tanulmányi ösztöndíjak a 2015/16-os tanévben

Az elmúlt évhez hasonlóan a 2015/16-os tanévben is lesz lehetőség tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére.

1. Hodinka Antal Kiválósági Ösztöndíj: megpályázhatja minden nappali tagozatos állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges 2. vagy felsőbb évfolyamon a főiskola bármelyik szakán tanulmányokat folytató hallgató, akinek tanulmányi átlaga 4,75 felett van.

Az ösztöndíj összege 250.000 Ft/tanév. Elnyerhető ösztöndíjak száma: tanévenként 1.

Dr. Kührner Éva, főiskolánk új főkönyvtárosa

Több mint három évtizedes, Nyíregyházán töltött könyvtáros és főiskolai oktatói múlttal érkeztem a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárába.

Együttműködési megállapodás: Beregszász-Nyíregyháza

Dr. Orosz Ildikó,  a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke és dr. Véghseő Tamás, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora 2015. június 24-én együttműködési megállapodást írt alá Beregszászon.

A megállapodás értelmében főiskolánk - a szükséges engedélyek beszerzését követően - a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakot kihelyezett képzésként a beregszászi intézményben is indítja. Reményeink szerint ezzel a lépéssel hatékony segítséget tudunk nyújtani a kárpátaljai magyar katolikusok anyanyelvi hitéleti tevékenységének megszervezéséhez.

Tanulmányi Osztály és a Könyvtár nyári ügyfélfogadási rendje

Tisztelt Hallgatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tanulmányi Osztály és a Könyvtár ügyfélfogadási rendje július 1-től augusztus 31-ig megváltozik: 

hétfőtől péntekig 8:00 és 13:00 között tartunk nyitva!

Tanévzáró és diplomaosztó ünnepség

 2015. június 21-én került sor Főiskolánk 65. tanévzáró ünnepségére a Szent Atanáz-teremben és a Püspöki Székesegyházban. Ünnepségünket Ft. Kocsis Fülöp érsek-metropolita, főiskolánk nagykancellárja, dr. Orosz Atanáz megyéspüspök, apostoli kormányzó is megtisztelte jelenlétével. Vendégünk volt Dr. Kiss János, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának dékán-helyettese. 

Diplomaosztó 2015

 Diplomaosztó ünnepségünket 2015. június 21-én, vasárnap, 15:00 órakor tartjuk a Szent Atanáz teremben (díszterem). 

Az ünnepség után a Szent Miklós székesegyházban ünnepi alkonyati istentiszteletet végzünk. 

Az ünnepségre és a közös imádságra szeretettel hívjuk és várjuk hallgatóinkat, oktatóinkat és munkatársainkat! 

Jókívánságaink főpásztoraink beiktatása alkalmából

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

oktatói és munkatársai szívből gratulálnak főpásztorainknak,

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolitának

és

Dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspöknek és nyíregyházi apostoli kormányzónak

ünnepélyes beiktatatásuk alkalmából!

Emberszerető Istenünk bőséges áldása és Égi Édesanyánk, az Istenszülő Szent Szűz anyai szeretete kísérje főpásztori szolgálatukat, melyet szeretett egyházunkért, Magyarország Görögkatolikus Sajátjogú Metropóliai Egyházáért vállaltak és végeznek!
 

Meghívó

Őszentsége Ferenc pápa folyó év március 19-én megalapította a Magyarországon élő görögkatolikusok számára a Sajátjogú Metropolitai Egyházat. A Hajdúdorogi Egyházmegyét Debrecen székhellyel Metropolitai Egyház rangjára emelte. A Miskolci Apostoli Exarchátust Egyházmegyei rangra emelte, egyszersmind megalapította a Nyíregyházi Egyházmegyét.

Tartalom átvétel