Könyvajánló

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás, közreadják: Véghseő Tamás és Terdik Szilveszter (Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes vol. 6.), Nyíregyháza, 2015.

Theolingua nyelvvizsga

 2015. március 20-ig lehet jelentkezni a 16. alkalommal megtartandó államilag elismert egyházi szaknyelvi nyelvvizsgára a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán.

Az állami elismertség (akkreditáció) azt jelenti, hogy a Theolingua vizsgabizonyítvány egyenértékű más, államilag elismert általános vagy szaknyelvi vizsgával.

A Theolingua egyházi szaknyelvi anyaggal bővített kétnyelvű nyelvvizsga a vizsgázók tudását, nyelvi készségeit három szinten – alap-, közép- és felsőfokon – méri, az Európai Unióban használatos B1, B2 és C1 szintnek megfelelően.

A vizsgát angol, német és olasz nyelvekből lehet letenni.

Konferencia-ajánló

A Sapientia Főiskola tisztelettel meghívja a NYELV, KOMMUNIKÁCIÓ, KISEBBSÉGEK címmel megrendezendő konferenciára.

Időpont: 2015. március 21. (szombat) 10.00 óra

Helyszín: Sapientia Főiskola, Auditorium Maximum (Budapest, V., Piarista köz 1.)

A konferencia előadói a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának tanárai.

A plakát ide kattintva tekinthető meg. 

Kántorhangok 17

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán 2015. március 9-én (hétfőn) 18:30-kor a Díszteremben kerül sor a 17. Kántorhangok hangversenyre.

A műsorban nagyböjti görögkatolikus énekek, himnuszok, motetták, valamint Bach, Csajkovszkij, Haydn, Händel, Pergolesi, Purcell, Rjabcsenko és Wagner művei hangzanak el. 

Közreműködnek a kántorszak hallgatói: Bak László, Gorcsa György, Göböly Sándor, Hoskó Imola, Molnár Aranka. Obbágy László, Tóth Norbert, Trócsányi Zsolt, Ujvári Éva valamint a Szent Atanáz Kórus.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

II. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia - Beregszász

 Február 26-án Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán jártam, ahol a II. Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát rendezték. A program főszervezője a „Görögkör – Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Lelkészség” volt. A konferenciát Marosi István, főiskolai lelkész nyitotta meg és adta át a szót a konferencia elnökének, Dr. Orosz Ildikónak (II. RFKMF.), aki buzdító beszédével az őszinte tudomány és a nemzetszeretet fontosságára hívta fel a hallgatóság figyelmét.

Felvételi 2015

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

képzési kínálata a 2015/16-os tanévre

 

TEOLÓGIA SZAK

osztatlan képzés, világi hallgatók számára 10 félév (nappali és levelező tagozaton), míg papnövendékek számára 12 félév (nappali tagozaton)

 

OSZTATLAN HITTANÁR - NEVELŐ TANÁR (MA)

egységes, osztatlan mesterszak, 4+1 év (nappali és levelező tagozaton egyaránt)

Athanasiana 39

Megjelent főiskolánk magyar nyelvű tudományos folyóiratának legújabb száma.

Az Athanasiana 39 tartalomjegyzéke ide kattintva tekinthető meg.

A folyóirat megrendelhető a Tanulmányi Osztályon (atanaz@atanaz.hu , 42/597-600 ) illetve megvásárolható a Szent Atanáz Boltban ( Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5. ) és az Exarchátus Kegytárgyboltban (Miskolc, Szeles u. 35.).

Ára : 1000 Ft.

Tartalom átvétel