Hitoktatók jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyházmegye!

A Nyíregyházi Egyházmegye keresi azokat a katekéta képzettséggel rendelkező férfiakat és nőket, akik lelkesen, odaadóan, örömmel dolgoznának a hit- és erkölcstan oktatás területén.

Jelen kiírásunk nem konkrét álláshirdetés, de meghívás azok felé, akiknek a szívében él a vágy az evangélium hirdetésére, a felnövekvő generációk keresztény nevelésére. Egyházunk vágyik az elkötelezett emberek szolgálatára, hogy készségesen és hatékonyan tudjon reagálni a katekézis terén jelentkező új kihívásokra.

Könyvajánló: Megjelent a Görögkatolikus papok történeti névtára

A Collectanea Athanasiana sorozat újabb köteteként jelent meg a Görögkatolikus papok történeti névtára című kiadvány, mely a Hajdúdorogi Egyházmegyében és a Miskolci Apostoli Exarchátusban szolgált, 1850 és 1950 között szentelt papok adatait tartalmazza.

A szentelési sorrendben közölt 465 papi életrajz egységes adatszerkezet szerint épül fel, ami további összehasonlító elemzéseket is lehetővé tesz. A biogrammok jelentős részét 271 papról, illetve 114 papnéról készült fotó egészíti ki.

Meghívó

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület tisztelettel meghívja az "Arcok és könyvek a történettudomány műhelyéből" című rendezvénysorozatra.

Ennek kapcsán beszélgetésre és könyvbemutatóra hívjuk és várjuk a kedves érdeklődőket.

Bővebb információ ide kattintva érhető el. 

Megjelent az Athanasiana legújabb száma

Megjelent főiskolánk magyar nyelvű tudományos folyóiratának legújabb száma.

Az Athanasiana 40 tartalomjegyzéke ide kattintva letölthető.

 

Pótfelvételi a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán

 A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola pótfelvételit hirdet teológus (nappali/levelező/civil), osztatlan egyszakos hittanár (nappali/levelező), kántor (nappali), hittanár-nevelő tanár mester szakra és részismereti képzésre, melyre jelentkezni augusztus 31-ig (hétfő) lehet. Jelentkezési lap Főiskolánk honlapjáról tölthető le: http://www.atanaz.hu/?q=node/167

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot kitöltve a csatolandó dokumentumokkal együtt küldjék el Főiskolánk címére. 

A fentebb felsorolt szakokra jelentkezetteknek a felvételi szeptember 5-én, szombaton 9:00 órától kezdődik. 

A hitoktatás iránt érdeklődő pedagógusok figyelmébe!

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 2015 szeptemberében teológiai részismereti képzést indít levelező rendszerben. 

Mi a célunk?

Az a meggyőződés vezet minket, hogy katolikus felsőoktatási intézményként a katolikus hitoktatás ügyét elsősorban diplomás hittanárok képzésével tudjuk szolgálni.

 

Kiknek és miért ajánljuk?

Mindazoknak, akik

1. pedagógus diplomával rendelkeznek és
2. a hittanári DIPLOMÁT megszerezve
3. szeretnének bekapcsolódni a katolikus hit iskolai oktatásába.

Tanulmányi ösztöndíjak a 2015/16-os tanévben

Az elmúlt évhez hasonlóan a 2015/16-os tanévben is lesz lehetőség tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére.

1. Hodinka Antal Kiválósági Ösztöndíj: megpályázhatja minden nappali tagozatos állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges 2. vagy felsőbb évfolyamon a főiskola bármelyik szakán tanulmányokat folytató hallgató, akinek tanulmányi átlaga 4,75 felett van.

Az ösztöndíj összege 250.000 Ft/tanév. Elnyerhető ösztöndíjak száma: tanévenként 1.

Dr. Kührner Éva, főiskolánk új főkönyvtárosa

Több mint három évtizedes, Nyíregyházán töltött könyvtáros és főiskolai oktatói múlttal érkeztem a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárába.

Együttműködési megállapodás: Beregszász-Nyíregyháza

Dr. Orosz Ildikó,  a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke és dr. Véghseő Tamás, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora 2015. június 24-én együttműködési megállapodást írt alá Beregszászon.

A megállapodás értelmében főiskolánk - a szükséges engedélyek beszerzését követően - a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakot kihelyezett képzésként a beregszászi intézményben is indítja. Reményeink szerint ezzel a lépéssel hatékony segítséget tudunk nyújtani a kárpátaljai magyar katolikusok anyanyelvi hitéleti tevékenységének megszervezéséhez.

Tanulmányi Osztály és a Könyvtár nyári ügyfélfogadási rendje

Tisztelt Hallgatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tanulmányi Osztály és a Könyvtár ügyfélfogadási rendje július 1-től augusztus 31-ig megváltozik: 

hétfőtől péntekig 8:00 és 13:00 között tartunk nyitva!

Tartalom átvétel