Mater et Matres 2015

Mater et Matres

Conference Invitation
Saint Athanasius Greek-Catholic Theological College - Nyíregyháza
Institutum Patristicum Augustinianum - Roma
Pontificio Istituto Orientale - Roma
14-16 September 2015, Nyíregyháza - Hungary

 

Máriapócsi Teológiai Napok 2014

 

Az idei „Teológiai Napok” különös aktulitását adta, hogy éppen fél évszázaddal ezelőtt a II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszakának végén fogadták el azt a határozatot, mely a keleti katolikus egyházakról, azaz rólunk szól. A dokumentum neve: Orientalium Ecclesiarum.

2014/15 tanév órarendjei

  Letölthetők a 2014/2015 tanév órarendjei (I. félév):

Nappali munkarend

Teológus szak

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak

Prof. Szabó Péter ismét a Nemzetközi Kánonjogi Társaság igazgatótanácsának tagja

A Nemzetközi Kánonjogi Társaság («Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo») XV. Világkongresszusán Szabó Péter tanár urat újabb három éves periódusra a Társaság igazgatótanácsának («Consiglio Direttivo») tagjává választották.

Főiskolánk tanszékvezető tanárának és rektor-helyettesének szívből gratulálunk és további eredményes kutatómunkát kívánunk!

A kongresszus programjához lásd:

http://canonlaw.cua.edu/consociatio-2014/xv-international-congress-of-canon-law.cfm

Könyvajánló

Véghseő Tamás - Terdik Szilveszter - Simon Katalin: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása

Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 576 p., (Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes; 5.), 2014.

Magyar Örökség-díjas a Szent Efrém Férfikar

A Bubnó Tamás által vezetett Szent Efrém Férfikar Magyar Örökség-díjban részesült. Főiskolánk tanárának és zenész-társainak szívből gratulálunk!

A Magyar Örökség-díjról:

Könyvajánló: Forrásgyűjtemény a magyar görögkatolikusok történetéhez

A Collectanea Athanasiana sorozat legújabb köteteként megjelent:

Véghseő Tamás - Katkó Márton Áron: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez. 1. kötet: 1778-1905, Nyíregyháza 2014. (Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 4/1.), 608 oldal.

Magyarország 19-20. századi egyháztörténelmének sajátos és kevésbé ismert területe a magyar identitású görögkatolikusok mozgalma a magyar nyelv liturgikus használatának engedélyezéséért és egy magyar jellegű bizánci szertartású katolikus egyházmegye felállításáért.

Tanévnyitó 2014/15 tanév

 2014. szeptember 14-én - Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén - hivatalosan is kezdetét vette Főiskolánk új tanéve. Az esti ünnepi vecsernyén velünk ünnepelt Atanáz és Fülöp püspök atya is, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy idei tanévünket a Kereszt árnyékában kezdjük el. A Kereszt árnyékában, hiszen az egész katolikus világ az iraki és szíriai keresztényekért imádkozik. De a Kereszt egyben üdvösségünk jelképe is, bátran tekintsünk fel rá mind bánatunkban, mind örömünkben.

Tartalom átvétel